I hvilke job har man ondt?

Både offentligt og privat ansatte har ondt i ryg, nakke og skuldre. Medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet har flere smerter og gener end andre, og generelt har lavtuddannede mere besvær end højtuddannede. Her er en oversigt over, hvor mange der har ondt i forskellige jobtyper.

Offentligt ansatte har mest besvær

I 2005 oplyste 70 pct. af de offentligt ansatte, at de havde haft besvær i lænderyggen i løbet af det seneste år. Det tilsvarende tal for de privatansatte var 68 pct. Samme år havde 77 pct. af de offentligt ansatte haft besvær i nakke- og skulderområdet - mod 72 pct. af de privatansatte.

Mest rygbesvær på social- og sundhedsområdet

Lænderygbesvær er udbredt i alle jobgrupper. I 2005 havde i gennemsnit 71 pct. på tværs af alle jobgrupper haft besvær inden for det sidste år.

På social- og sundhedsområdet er der generelt flere, som har rygbesvær. For eksempel havde 84 pct. af plejepersonalet i hjemmeplejen besvær fra lænderyggen i løbet af 2005.

Administration og undervisning har mindre rygbesvær

I modsætning til social- og sundhedsområdet lå det administrative område og undervisningsområdet under gennemsnittet. Således var der blandt folkeskolelærere og offentligt ansatte fuldmægtige ’kun’ 56 pct. som havde haft ondt i ryggen inden for det sidste år. En undtagelse var de offentligt ansatte kontorassistenter, hvor 74 pct. havde haft besvær i lænderyggen inden for det sidste år.

Mest nakkebesvær på social og sundhedsområdet og blandt kontorassistenter

Nakke- og skulderbesvær er udbredt i alle jobgrupper. I 2005 angav i gennemsnit 74 pct. på tværs af alle jobgrupper, at de havde haft besvær inden for det sidste år.

På social- og sundhedsområdet ses en overhyppighed af besvær fra nakke og skuldre. Således oplyste 90 pct. af plejepersonalet på hospitaler, 87 pct. af plejepersonalet på plejehjem og 90 pct. af fysio- og ergoterapeuterne i 2005, at de havde haft besvær i løbet af det seneste år. Men også offentligt ansatte kontorassistenter lå med 81 pct. over gennemsnittet.

Jobgrupper som havde mindre besvær i nakke/skulderområdet end gennemsnittet var gymnasielærere med 60 pct. og chefer på det offentlige område med 63 pct.

Lænderygsmerter er socialt skævt fordelt

Personer med kortvarig uddannelse har flest lænderygsmerter, og de er desuden mere belastede af smerterne end personer med længerevarende uddannelse.

Færrest rygsmerter blandt de højtlønnede

De grupper, der har færrest lænderygsmerter, er lønmodtagere på højeste niveau (gymnasielærer, revisor, læge, arkitekt, jordemoder, personer med overordnet sygeplejearbejde) og mellemniveau (fysioterapeut, sygeplejerske, byggetekniker, flyveleder, bogholder).

Et tilsvarende mønster ses i Sverige, hvor 42 pct. mænd og 48 pct. kvinder blandt ufaglærte arbejdere har ondt i ryggen, mens de samme tal blandt højere funktionærer er på henholdsvis 22 pct. og 29 pct.

Skulder- og nakkesmerter er mere socialt lige fordelt

Man finder ingen særlige forskelle på, hvem der har ondt i nakke og skuldre, når man ser på uddannelse, økonomi og sociale forhold.

 

Oprettet d. 11. november 2010.
Sidst opdateret d. 31. maj 2013.
 
 
 
WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER Læs mere her