System.Xml.Xsl.XslTransformException: An error occurred during a call to extension function 'GetStartNodeFromSkinConfig'. See InnerException for a complete description of the error. ---> System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key was not present in the dictionary.
  at System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException()
  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
  at PT.Design.IncludeDesignFiles_xslt.GetStartNodeFromSkinConfig(String skinFile)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlExtensionFunction.Invoke(Object extObj, Object[] args)
  at System.Xml.Xsl.Runtime.XmlQueryContext.InvokeXsltLateBoundFunction(String name, String namespaceUri, IList`1[] args)
  at <xsl:template match="*" mode="main">(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime)
  at <xsl:template match="*">(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime)
  at Root(XmlQueryRuntime {urn:schemas-microsoft-com:xslt-debug}runtime)
  at System.Xml.Xsl.XmlILCommand.Execute(Object defaultDocument, XmlResolver dataSources, XsltArgumentList argumentList, XmlWriter writer, Boolean closeWriter)
  at System.Xml.Xsl.XmlILCommand.Execute(IXPathNavigable contextDocument, XmlResolver dataSources, XsltArgumentList argumentList, XmlWriter results)
  at System.Xml.Xsl.XslCompiledTransform.Transform(IXPathNavigable input, XsltArgumentList arguments, XmlWriter results)
  at Mvp.Xml.Common.Xsl.MvpXslTransform.TransformToWriter(XmlInput defaultDocument, XsltArgumentList xsltArgs, XmlWriter xmlWriter)
  at Mvp.Xml.Common.Xsl.MvpXslTransform.Transform(XmlInput input, XsltArgumentList arguments, XmlOutput output)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /Components/Design/IncludeDesignFiles.xslt
 

Hvor mange har ondt?

De fleste får ondt i muskler og led på et tidspunkt i livet. Gennem de senere år er der sket en stigning i, hvor mange der har ondt.

Der er lavet mange undersøgelser af, hvor mange der har ondt i muskler og led, og de giver forskellige billeder af problemets omfang. Det skyldes, at der i de enkelte undersøgelser spørges til forskellige perioder – fx om man har haft ondt inden for de sidste 14 dage, den sidste måned eller måske det sidste år. Desuden spørges der til smerter på forskellige måder – fx om man har ubehag, ondt eller meget generende smerter.

De fleste får ondt i ryggen

60-85 pct. af den voksne befolkning i den vestlige verden oplyser, at de har haft ondt i ryggen på et tidspunkt i deres liv. 35 pct. af den danske befolkning oplyste i 2000, at de havde haft betydelige lænderygsmerter inden for det sidste år. Heraf søgte 37 pct. behandling.

De nyeste tal

Den seneste større undersøgelse af, hvor mange der har ondt i muskler og led i Danmark, blev lavet af Statens Institut for Folkesundhed i 2005 (SIF). SIF undersøgte, hvor mange der havde haft ondt de seneste 14 dage, og resultaterne viste at:

 • 30 pct. havde ondt i ryggen
 • 33 pct. havde ondt i nakke og skuldre
 • 30 pct. havde ondt i arme, hænder, knæ, hofter eller led


SIF undersøgte desuden, hvor stor en del af befolkningen der havde været meget generet af smerter eller ubehag de seneste 14 dage:

 • 11 pct. havde været meget generet af smerter eller ubehag i ryggen
 • 12 pct. havde været meget generet af smerter eller ubehag i nakke og skuldre
 • 13 pct. havde vært meget generet af smerter eller ubehag i arme, hænder, knæ, hofter eller led. 


Stigning i hvor mange der har ondt 

For hver af de tre ovennævnte grupper gælder det, at det var et sted mellem hver fjerde og femte dansker, der i 1987 oplyste, at de havde smerter, mens det i 2005 var cirka hver tredje.

Oprettet d. 18. november 2010.
Sidst opdateret d. 31. maj 2013.