Arbejdsmedicin og ondt i nakke skulder arm

Smertetilstande i nakke, skulderen, albuen, underarm, håndled og hænder er de hyppigste grunde til undersøgelse på de arbejdsmedicinske klinikker. Det er den kliniske undersøgelse og samtalen med patienten, som er det helt afgørende ved disse tilstande, skriver professor Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning i denne artikel.

Hyppigst årsag til undersøgelse

Smertetilstande i nakke, skulderen, albuen, underarm, håndled og hænder er de hyppigste grunde til undersøgelse på de arbejdsmedicinske klinikker og de udgør samlet ca. 1/3 af de 18.000 erhvervsbetingede lidelser, som samlet blev anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen i 2009.

Ingen sikre svar

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om tilstande, hvor smerter er den væsentligste komponent. Diagnoserne baserer sig på, hvor smerterne sidder, undersøgelse af trykømhed, bevægelsesmønster og forværrende faktorer samt undertiden hjælp fra ultralydsundersøgelse, MR-scanning og i tilfælde af carpaltunnelsyndrom, undersøgelse af nerveledningshastigheden over håndleddet. Der er dog ingen af disse undersøgelser, som giver et sikkert svar på, hvor smerterne kommer fra, eller hvor alvorlige de er. Det er den kliniske undersøgelse og samtalen med patienten, som er det helt afgørende.

Arbejdet og belastninger af nakke-skulder-arm

For alle tilstande gælder, at de kan skyldes arbejdet, men de kan også opstå, uden at vi kan pege på bestemte årsager. I arbejdet er det specielt det ensidige gentagne arbejde (EGA) i kombination med uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og stor kraftanvendelse, som kan være de udløsende faktorer.

Kraftanvendelse

Omfanget af de fysiske belastninger i arbejdet kan opgøres gennem beskrivelse af kraftanvendelse, fx kraften, der udøves af underarmens muskler ved greb om et håndværktøj, arbejdsstillinger, fx den stilling håndleddet indtager, når man bruger sin boremaskine. For at være fyldestgørende må beskrivelsen af ovenstående typer af belastninger omfatte tre dimensioner, nemlig:

  1. hvor mange grader fx overarmen er løftet, eller hvor tunge byrder der løftes.
  2. variation i bevægemønster og kraftudøvelsen, fx frekvensen af bevægelser af armen med en boremaskine.
  3. varighed, fx ugentligt antal timer med en given arbejdsopgave eller antal år i et bestemt job. 

Disse tre dimensioner kan kombineres, og man opnår herved et samlet belastningsmål.  Som et eksempel er arbejdet på slagterierne ofte præget af denne kombination af mange skulder-arm bevægelser, anvendelse af stor kraft og belastende arbejdsstillinger, og i forhold til branchens størrelse, har de den højeste forekomst af anmeldte arbejdsbetingede lidelser fra skuldre og arme.

Sygdommene

De mest almindelige lidelser er:
• Muskelsmerter i nakke og skulder
• Senelidelser i skulder (Rotator cuff syndrom)
• Tennisalbue
• Senebetændelse og seneskedehindebetændelse i underarm og håndled
• Nerveafklemning i håndleddet (carpaltunnel syndrom)


De kan alle anerkendes som arbejdsbetingede lidelser i Arbejdsskadestyrelsen, hvis bestemte belastninger har været til stede i arbejdet, se www.ask.dk for en nøjere beskrivelse af den anerkendelsespraksis som findes på området.

Sygemelding

Hvis man fx en tennisalbue, så gør det ondt i albuen, når man bruger armen, og mindre ondt hvis man holder armen i ro, hvilket er baggrunden for at mange bliver sygemeldt. Ofte vil en kort sygemelding være nok, og man kan med fordel blive flyttet til et andet arbejde, hvis man har et job, der indebærer kraftfulde og gentagne bevægelse i albue og underarm. Man behøver ikke være sygemeldt indtil det slet ikke gør ondt mere, det fører blot til et langvarigt forløb, hvor risikoen for at miste sit arbejde stiger i takt med længden af sygefraværet. Det første trin er at diskutere mulighederne på arbejdspladsen for at ændre på belastningerne, det næste trin er at opsøge sin egen læge, og måske en henvisning til den lokale arbejdsmedicinske klinik, hvis der er brug for yderligere dokumentation eller rådgivning vedr. arbejdet.

Hvem skal behandle ondt i nakke-skulder-arm?

Der er mange behandlere, som opererer på markedet for smerter. Læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, og mange alternative behandlere tilbyder sig, hvis man har ondt i nakke-skulder-arm. Der er ingen behandlinger, som har vist sig effektive i videnskabelige undersøgelser, dvs. undersøgelser hvor man sammenligner behandling i en gruppe med en gruppe, der ikke får behandling. Her ses bort fra operation for carpaltunnelsyndrom, som kan være effektiv.

Mange smerter forsvinder af sig selv

Grunden til at det er svært at finde effektive behandlinger er, at disse tilstande har et naturligt forløb, hvor smerterne hos de fleste forsvinder af sig selv, for måske at komme igen senere, og der er stor variation i, hvor ondt man har. Det betyder så, at hvis man får en behandling fx fysioterapi, så tillægger man behandlingen effekt, selv om smerterne ville have forsvundet af sig selv med tiden. 

Det vigtigste er at håndtere smerterne

Den vigtigste behandling er at lære at håndtere smerterne, ikke blive bange for, at man bliver mere syg, gøre de ting i dagligdagen, som man kan, også selv om det gør lidt ondt.  Det er meget sjældent, at kirurgisk behandling kommer i spil, og det bør kun være efter længere tids venten og sædvanligvis øvelsesbehandlinger, der har som sigte at holde skulderen, eller armen i gang, så man kan genoptage sit arbejde igen. Hvis det ikke lykkes bør mulighederne for andet arbejde eller revalidering undersøges.

 

 

Oprettet d. 15. december 2010.
Sidst opdateret d. 31. maj 2013.
 
 
 
WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER Læs mere her